تعداد بازديد :  
تاريخ : پنجشنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۲

1)      نظم در لغت به چه معناست ؟

آراستن و برپاداشتن و انجام دادن به موقع كارهاست

2)       رعايت نظم در امور فردي و اجتماعي چه ضرورتي دارد ؟

باعث پيشرفت هر اجتماعي مي شود .

3)       يكي از عوامل مهم در پيشرفت هر اجتماع چيست ؟

نظم

4)       دو مورد از يك دانش آموز موفق را بنويسيد .

تكاليف خود را به موقع انجام مي دهد    -   صبح ها زود از خواب بيدار مي شود .

5)       نظم در نيروي نظامي چگونه است ؟

يكي از ويژگي هاي افراد نظامي مي باشد كه اطاعت از فرمانده هان را باعث مي شود .

6)       نظام جمع چيست ؟

حركاتي است كه به صورت منظم انجام مي شود و افراد با هم هماهنگ عمل مي كنند .

7)       خبر چيست ؟

به معني اطلاع از نوع فرمان و ايجاد آمادگي در فرد براي انجام يك عمل مشخص  است .

8)       اجرا چيست ؟

اطاعت از فرمان و اجراي عمل مشخصي كه فرمانده دستور داده .

9)       از جلو نظام يعني چه؟

فرماني است كه براي پشت سرهم قرار گرفتن افراد صادر مي شود.

10)   خبر دار يعني چه ؟

افراد بايد با حالت صحيح در جاي خود بايستند .

11)   چهار نمونه از سلاح سرد را نام ببريد .

سنگ   -  چوب  -  تيرو كمان    -  نيزه

12)   دو سلاح غير متعارف را نام ببريد ؟

شيميايي  -   ميكروبي و هسته اي

 

13)   جنگ هاي كنوني چگونه جنگي است ؟

جنگ الكترونيك   - اطلاعاتي    -  اقتصادي   -  جنگ نرم

14)   سلاح انفرادي چيست ؟

وسيله اي است كه يك رزمنده مي تواند آن را حمل كند و استفاده نميد مانند اسلحه كلاشينكف

15)   مهم ترين عامل توانمندي دفاعي كشور ما چيست ؟

نيروي انساني با ايمانارسال توسط مجید رجبی